Make your own free website on Tripod.com

Thaijoblink ขอขอบคุณท่านที่สนใจลงโฆษณากับเรา โดยเงื่อนไขและอัตราการลงโฆษณามีดังนี้

การลงโฆษณาจะแบ่งเป็น 4 บริเวณ อัตรา/เดือน

ตำแหน่งที่ 1    500 บาท + แถมโฆษณาบริเวณหัวเว็บบอร์ด ราชการ เอกชน + หัวของทุกๆ หน้าที่ link ไปหา + popup window

ตำแหน่งที่ 2   300 บาท ( 120*120 )

ตำแหน่งที่ 3   50 บาท ( เป็น text link )

ตำแหน่งที่ 4   200 บาท ( สำหรับ บริษัทต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครงานเท่านั้น )

 

 

 

 

 

หาท่านสนใจจะลงโฆษณา มีขั้นตอนดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

1. โอนเงินมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 566-4-04925-0 

    ชื่อบัญชี นายวรางกูร พิสุทธยางกูร
2. email แจ้งการชำระเงิน  thaijob1999@yahoo.com ดังนี้ 
    2.1 จำนวนเงินที่โอน ( กรุณาโอนเป็น เศษ เช่น 301 , 501 บาทเป็นต้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ )
    2.2 วันที่โอน
    2.3 หมายเลข slip 
    2.1 หมายเลขสถานที่ธนาคารที่โอน

3. Attach file  banner มาที่ thaijob1999@yahoo.com

 

เมื่อทางเราได้รับ email แล้วจะติดต่อกลับภายใน 1 วัน หากการตรวจสอบการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 1 วัน banner ของท่านจะขึ้นตามตำแหน่งที่ท่าน โอนเงินมาทันที

 

ธนาณัติ

1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย นายวรางกูร พิสุทธยางกูร  257/2 ม.1 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

2. Attach file  banner มาที่ thaijob1999@yahoo.com

เมื่อทางเราได้รับ email แล้วจะติดต่อกลับภายใน 1 วัน หากการตรวจสอบการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 1 วัน banner ของท่านจะขึ้นตามตำแหน่งที่ท่าน โอนเงินมาทันที