Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

ป.ตรี/ป.โท วิทยาศาสตร์การอาหาร/บริหารธุรกิจ ป.ตรี เภสัชศาสตร์ วิทยศาสตร์ เคมี อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ปวส-ป.ตรี สัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

Email

นิวทรีชั่น

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และอาหาร อาหารสัตว์

ฝ่ายบุคคล ห้างหุ่นส่วนจำกัด นิวทรีชั่น 96 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เชต สัมพันธวงศ์ กทม 10100

mail@nutrition.co.th

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

นิวทรีชั่น

17 Aug 2002

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

ช/ญ

ป. ตรี

ไม่เกิน 30 ปี

วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

1

นิวทรีชั่น

17 Aug 2002

พนักงานขายเคมีภัณฑ์อาหาร

ช/ญ

ป.ตรี

ไม่เกิน 30 ปี

วิทยาศาสตร์การอาหาร

 

 

 

3

นิวทรีชั่น

17 Aug 2002

พนักงานขายเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์

ช/ญ

ปวส-ป.ตรี

ไม่เกิน 30 ปี

สัตวบาล

 

 

 

1

นิวทรีชั่น

17 Aug 2002

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ช/ญ

ป.ตรี

ไม่เกิน 30 ปี

เภสัชศาสตร์ วิทยศาสตร์ เคมี อาหาร

 

มีความรู้ภาษาอังกฤษ

 

1

นิวทรีชั่น

17 Aug 2002

ผู้จัดการแผนกขายเคีภัณฑ์อาหาร

ช/ญ

ป.ตรี/ป.โท

ไม่เกิน 35

วิทยาศาสตร์การอาหาร/บริหารธุรกิจ

 

งานด้านการขาย 8 ปี

 

1

 

 go to top