Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

รับ ป.ตรี การตลาด นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ และ พนักงาน PC ชงชิมทั่วประเทศ วุฒิ ม3 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

Email

โรงงานผลิตอาหารไทย

ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ ไวไว

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงงานผลิตอาหารไทย จำกัด 42/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160 โทร 0-2811-5101-6 แฟกส์ 0-2811-4989

 contact@waiwai.co.th 

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

โรงงานผลิตอาหารไทย

17 Aug 2002

หัวหน้า/พนักงาน PC ชงชิมทั่วประเทศ

ช/ญ

ม3

20-30

 

 

มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ออกต่างจังหวัดได้

 

1

โรงงานผลิตอาหารไทย

17 Aug 2002

เจ้าหน้าที่หน่วยกิจกรรมเชิงตลาด

ช/ญ

ป.ตรี

23-30

นิเทศสาสตร์ การตลาด

 

มีความรู้เรื่องงานเอกสาร คอมพิวเตอร์

 

1

โรงงานผลิตอาหารไทย

17 Aug 2002

เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์อาวุโส

ช/ญ

ป.ตรี

23-30

การประชาสัมพันธ์

 

มีความรู้ด้านเขียนข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

1

โรงงานผลิตอาหารไทย

17 Aug 2002

โปรแกรมเมอร์

ป.ตรี

ไม่เกิน 30

คอมพิวเตอร์

 

ภาษา basic C FoxRro Webdesign Internet Hardware

 

1

โรงงานผลิตอาหารไทย

17 Aug 2002

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมเชิงการตลาด

ช/ญ

ป.ตรี

25-35

การตลาด นิเทศศาสตร์

 

ออกต่างจังหวัดได้

 

1

 

 go to top