Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ปวส กราฟฟิกดีไซน์ ป.ตรี วิศว อุตสาหการ เครื่องกล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม เคมี จุลชีววิทยา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาชีวอานามัย การตลาด

 

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาหารว่างสำหรับเด็ก น้ำผลไม้ ตราบ้านไทย

42/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงอ้อมใหญ่ เขตสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

โทร.: (02) 420-0315 Fax. (02) 420-3439

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานการตลาดฝึกหัด

ช/ญ

ป.ตรี

 

การตลาด

 

 

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานบุคคล

ช/ญ

ป.ตรี

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

มีประสบการณ์ในการว่าจ้างสรรหา อย่างน้อย 1 ปี

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

เจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพ

ช/ญ

ป.ตรี

 

อาชีวอานามัย

 

หรือผ่านการอบรม จป วิชาชีพ

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ช/ญ

ป.ตรี

 

เคมี จุลชีววิทยา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม

 

 

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานวิจัยและพัฒนา

ช/ญ

ป.ตรี

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม

 

 

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

Export officer

ป.ตรี

 

 

 

มีประสบการณ์ด้านส่งออก 1 ปี ขับรถได้ อังกฤษดี

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

วิศวกร

ช/ญ

ป.ตรี

 

วิศว อุตสาหการ เครื่องกล

 

 

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

ผู้ช่วยหัวหน้างานยานพาหนะ

ช/ญ

ป.ตรี

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพดี

กรุงเทพ

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานธุรการ

ช/ญ

ปวช-ปวส

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานขายเครดิต

ช/ญ

ปวช

30+

ทุกสาขา

 

ขับรถได้ บริษัทมีรถให้ มีประสบการณ์ 1 ปี

ต่างจังหวัด, กทม

1

แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16 Aug 2002

พนักงานการตลาด ฝ่ายศิลป์

ช/ญ

ปวส

 

กราฟฟิกดีไซน์

 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ ได้

 

1

 

 go to top