Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

 

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

กรมไปรษณีย์โทรเลข

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ กรมไปรษณีย์โทรเลข พหลโยธิน ซ.8 สามเสนใน กทม 0-2271-0151 ต่อ 223

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

กรมไปรษณีย์โทรเลข

12/8/02

พนักงานขับรถยนต์

ไม่จำกัด

น้อยกว่า 35 ปี

 

 

มีใบอนุญาติขับรถ ผ่านเกณฑ์ทหาร

 

1

กรมไปรษณีย์โทรเลข

12/8/02

เจ้าหน้าที่การเงิน บัญฃี

ช/ญ

ปวช

 

บัญชี

 

มีความสามารถใช้คอมได้

 

1

กรมไปรษณีย์โทรเลข

12/8/02

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ช/ญ

ปวช

 

เลขานุการ พาณิชยการ การตลาด คอมพิวเตอร์

 

สามารถพิมพ์ดีดไทยได้ 35 คำ ต่อ นาที

 

1

 

 go to top

 

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

Email

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้แทนจำหน่าย ขายและเช่ารถ

บริษัท วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง 218 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลวงกทม โทร 0-2559-3143-4

personal@vw.th.com

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

12/8/02

พนักงานบุคคล

ช/ญ

ป.ตรี

 

จัดการ บริหารงาน

 

1-2 ปี มีความรู้คอมฯ IT

กรุงเทพ

1

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

12/8/02

พนักงานบัญชี

ช/ญ

ป.ตรี

 

สาขาบัญชี การเงิน

 

เคยทำงานด้านบัญฃี 1-2 ปี มีความรู้คอมพิวเตอร์

กรุงเทพ

1

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

12/8/02

พนักงานบริการงานซ่อมบำรุง

ปวช

 

เครื่องกล

 

มีประสบการณ์ ซ่อมระบบไฮโดรลิก หรือซ่อมรถ flok lift

 

1

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

12/8/02

เจ้าหน้าที่การตลาด

ช/ญ

ป.ตรี

 

วิศกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล

 

มีประสบการณืหรือขายรถ flok lift จะได้รับพิจารณา

 

3

วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง

12/8/02

ผู้จัดการงานบริการ/งานซ่อม

ป.ตรี

 

วิศกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล

 

มีความรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบ ไฮโดรลิก

กรุงเทพ

1

 

 go to top

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

สำนักงานเลขาวุฒิสภา

 

สำนีกงานเลขาวุฒิสภา 2 สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 12 อาคาร ยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ( ตรงข้ามศาลอาญา ) ถนน รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

สำนักงานเลขาวุฒิสภา

12/8/02

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ช/ญ

ปวส

 

การถ่ายภาพ

 

 

กรุงเทพ

1

สำนักงานเลขาวุฒิสภา

12/8/02

ช่างศิลป์ระดับ 1

ช/ญ

ปวช

 

ช่างศิลป์

 

 

กรุงเทพ

1

go to top