Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

คณะแพทย์ฯ มศว

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา

สำนักงานศูนย์การแพทย์ชั้น 6 อ.องค์รักษ์ นครนายก หรือหน่วยประสานงานศูนย์การแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 15 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม 0-2260-2233 ต่อ 4101-2 ตำแหน่งที่เหลือหมดเขต 13 กย 45

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

คณะแพทย์ฯ มศว

26/8/02

ผู้ช่วยพยาบาล

ช/ญ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

 

19 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รู้คอมฯ ทำงานเป็นกะได้ หมดเขต 28 สค นี้

 

1

คณะแพทย์ฯ มศว

26/8/02

นักเทคนิคการแพทย์

ช/ญ

ป.ตรี

 

เทคนิคการแพทย์

19 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีใบประกอบโรคศิลป ทำงานเป็นกะได้ หมดเขตรับสมัคร 28 สค นี้

 

1

คณะแพทย์ฯ มศว

26/8/02

นักรังสีเทคนิค

ช/ญ

ป.ตรี

 

รังสีเทคนิค

19 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทำงานเป็นกะได้ มีความรู้เรื่องคอม

 

1

คณะแพทย์ฯ มศว

26/8/02

เภสีขกร

ช/ญ

ป.ตรี

 

เภสัชกรรม

19 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีใบประกอบวิชาชีพ รู้คอมฯ ทำงานเป็นกะได้

 

1

คณะแพทย์ฯ มศว

26/8/02

ทันตแพทย์

ช/ญ

ป.ตรี

 

ทันตแพทย์

19 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ มีใบประกอบโรคศิลป

 

1

 

 

 go to top