Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

บุ๊คเน็ท

รับสมัคร ป.ตรี ด้านการออกแบบ และ ป.ตรี-ปวช ทุกสาขา, ม.3

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

Email

บุ๊คเน็ท

ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า หนังสือ ตำราแพทย์ บริหาร วิศว

1173,1175 ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กทม 10250 โทร 0-2322-3678

sup@book.co.th

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานติดต่อรถส่งของ

ม3

 

ทุกสาขา

 

 

 

1

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานขับรถ

ไม่จำกัด

 

 

 

มีใบขับขี่ รู้เส้นทางในกรุงเทพ ออกต่างจังหวัดได้

กรุงเทพ

2

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานธุรการ

ช/ญ

ปวส-ป.ตรี

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถใช้โปรแกรม Office

กรุงเทพ

2

บุ๊คเน็ท

11/8/02

Graphic Design

ช/ญ

ปวส-ป.ตรี

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถใช้โปรแกรม Office

กรุงเทพ

1

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานจัดซื้อหนังสือต่างประเทศ

ช/ญ

ป.ตรี

 

ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถใช้โปรแกรม Office

กรุงเทพ

2

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานขายหน้าร้าน

ช/ญ

ปวช-ปวส

 

ทุกสาขา

 

สามารถใช้โปรแกรม Office

กรุงเทพ

2

บุ๊คเน็ท

11/8/02

พนักงานขายหนังสือต่างประเทศ

ช/ญ

ป.ตรี

 

ทุกสาขา

 

สามารถใช้ MS-Office สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

20

 

 go to top